arithmetic using decimal numbers

listen to the pronunciation of arithmetic using decimal numbers
الإنجليزية - الإنجليزية
decimal arithmetic
arithmetic using decimal numbers

  الواصلة

  a·rith·me·tic us·ing de·ci·mal Num·bers

  التركية النطق

  ırîthmıtîk yuzîng desımıl nʌmbırz

  النطق

  /ərˈəᴛʜməˌtək ˈyo͞ozəɴɢ ˈdesəməl ˈnəmbərz/ /ɜrˈɪθməˌtɪk ˈjuːzɪŋ ˈdɛsəməl ˈnʌmbɜrz/

  كلمة اليوم

  motile
المفضلات