aquatic beetle that circles rapidly on the water surface

listen to the pronunciation of aquatic beetle that circles rapidly on the water surface
الإنجليزية - التركية

تعريف aquatic beetle that circles rapidly on the water surface في الإنجليزية التركية القاموس.

whirligig beetle
fırıldak böceği
whirligig beetle
firılldak böceği
الإنجليزية - الإنجليزية
whirligig beetle
aquatic beetle that circles rapidly on the water surface

  الواصلة

  a·qua·tic bee·tle that circles rap·id·ly on the wa·ter sur·face

  التركية النطق

  ıkwätîk bitıl dhıt sırkılz räpıdli ôn dhi wôtır sırfıs

  النطق

  /əˈkwatək ˈbētəl ᴛʜət ˈsərkəlz ˈrapədlē ˈôn ᴛʜē ˈwôtər ˈsərfəs/ /əˈkwætɪk ˈbiːtəl ðət ˈsɜrkəlz ˈræpədliː ˈɔːn ðiː ˈwɔːtɜr ˈsɜrfəs/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات