appropriation limitation

listen to the pronunciation of appropriation limitation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) TAHSİSAT SINIRLAMASI: Bir tahsisat meyanında olup, bazı iş veya maksatlar için girişilecek sözleşme veya harcamalarla, tecavüz edilmemesi gereken, Kongre'ce tespit edilmiş bir miktar
(Askeri) tahsisat sınırlaması
appropriation limitation

  الواصلة

  ap·pro·pri·a·tion li·mi·ta·tion

  التركية النطق

  ıprōprieyşın lîmîteyşın

  النطق

  /əˌprōprēˈāsʜən ˌləməˈtāsʜən/ /əˌproʊpriːˈeɪʃən ˌlɪmɪˈteɪʃən/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات