angut

listen to the pronunciation of angut
التركية - الإنجليزية
idiot
dummy; clown
fool
ruddy sheldrake
ruddy sheldrake; fool, bumpkin , clot
(Konuşma Dili) fool, idiot
twerp
bumpkin
التركية - التركية
Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (Casarca ferruginea)
Türkiye'de en çok Orta ve Doğu Anadolu'da bulunan, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen, evcil ördeklerden biraz iri yapıda, göçmen yaban kuşu
Ahmak, kaba saba: "Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir."- S. Birsel
Kazdan büyük, tuğla renginde bir kuş
ördeğe benzer, tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu
Ahmak, kaba saba
angut
المفضلات