angut

listen to the pronunciation of angut
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (Casarca ferruginea)
Türkiye'de en çok Orta ve Doğu Anadolu'da bulunan, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen, evcil ördeklerden biraz iri yapıda, göçmen yaban kuşu
Ahmak, kaba saba: "Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir."- S. Birsel
Kazdan büyük, tuğla renginde bir kuş
ördeğe benzer, tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu
Ahmak, kaba saba
angut