an organ stop having some resemblance to the human voice

listen to the pronunciation of an organ stop having some resemblance to the human voice
الإنجليزية - الإنجليزية
vox humana
an organ stop having some resemblance to the human voice

  الواصلة

  an or·gan stop ha·ving some re·sem·blance to the hu·man voice

  التركية النطق

  ın ôrgın stäp hävîng sʌm rizemblıns tı dhi hyumın voys

  النطق

  /ən ˈôrgən ˈstäp ˈhavəɴɢ ˈsəm rēˈzembləns tə ᴛʜē ˈhyo͞omən ˈvois/ /ən ˈɔːrɡən ˈstɑːp ˈhævɪŋ ˈsʌm riːˈzɛmbləns tə ðiː ˈhjuːmən ˈvɔɪs/

  كلمة اليوم

  cater-cornered
المفضلات