an individual or group engaging army forces in combat

listen to the pronunciation of an individual or group engaging army forces in combat
الإنجليزية - التركية

تعريف an individual or group engaging army forces in combat في الإنجليزية التركية القاموس.

enemy
{i} hasım
enemy
{i} düşman

Güvenlik en büyük düşmandır. - Security is the greatest enemy.

Macbeth, düşmanına saldırmak için bir ordu yetiştirdi. - Macbeth raised an army to attack his enemy.

enemy
yağı
enemy
(Askeri) Kara Kuvvetlerine karşı muharebeye giren birey yahut grup
enemy
düşmana ait
enemy
{i} düşman kuvvetleri
الإنجليزية - الإنجليزية
enemy
an individual or group engaging army forces in combat

  الواصلة

  an in·di·vi·du·al or group en·gag·ing ar·my Forc·es in com·bat

  التركية النطق

  ın îndıvîcıwıl ır grup engeycîng ärmi fôrsîz în kımbät

  النطق

  /ən ˌəndəˈvəʤəwəl ər ˈgro͞op enˈgāʤəɴɢ ˈärmē ˈfôrsəz ən kəmˈbat/ /ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl ɜr ˈɡruːp ɛnˈɡeɪʤɪŋ ˈɑːrmiː ˈfɔːrsɪz ɪn kəmˈbæt/

  كلمة اليوم

  clithridiate
المفضلات