an expression of disbelief or doubt at what one has just heard

listen to the pronunciation of an expression of disbelief or doubt at what one has just heard
الإنجليزية - التركية

تعريف an expression of disbelief or doubt at what one has just heard في الإنجليزية التركية القاموس.

bullshit
{f} saçmalamak
bullshit
{i} saçmalık

Anladım, bu yüzden saçmalık yok, değil mi? - I got it, so no bullshit, okay?

Uydurma hikayeler en eğlenceli saçmalık türüdür. - Apocryphal stories are the most fun variety of bullshit.

bullshit
{i} zırva
bullshit
{i} saçma

Her şeyde olduğu gibi, bu videodan yararlı olan her türlü bilgeliği alın, ve saçmalığı atın. - As with all things, take from this video any wisdom that is useful, and discard the bullshit.

Anladım, bu yüzden saçmalık yok, değil mi? - I got it, so no bullshit, okay?

bullshit
zırvalamak
bullshit
{i} boş lâf
bullshit
Hassiktir!
bullshit
ünlem
bullshit
bok

Bu kadar boktan olur. - This is such bullshit.

bullshit
{i} bok (Argo)
bullshit
kaba boğa dışkısı
bullshit
(fiil) saçmalamak
bullshit
ünlem Yalan! Saçma!
الإنجليزية - الإنجليزية
bullshit
an expression of disbelief or doubt at what one has just heard

  الواصلة

  an ex·pres·sion of dis·be·lief or doubt at what one has just heard

  التركية النطق

  ın îkspreşın ıv dîsbîlif ır daut ät hwʌt hwʌn hız cîst hırd

  النطق

  /ən əkˈspresʜən əv ˌdəsbəˈlēf ər ˈdout ˈat ˈhwət ˈhwən həz ʤəst ˈhərd/ /ən ɪkˈsprɛʃən əv ˌdɪsbɪˈliːf ɜr ˈdaʊt ˈæt ˈhwʌt ˈhwʌn həz ʤɪst ˈhɜrd/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات