an error or blunder

listen to the pronunciation of an error or blunder
الإنجليزية - التركية

تعريف an error or blunder في الإنجليزية التركية القاموس.

stumble
tökezlemek
stumble
{f} sendelemek
stumble
{i} hata
stumble
bocalamak
stumble
ket
stumble
mani
stumble
sürçmek
stumble
hataya düşmek
stumble
{i} tökezleme
stumble
sapmak
stumble
(fiil) ayağı takılmak, sürçmek, tökezlemek, sendelemek, dili sürçmek, hata yapmak, yanılmak, günah işlemek, günaha girmek
stumble
{i} sürçme
stumble
düşecek gibi olmak
stumble
{f} dili sürçmek
stumble
sendeleyerek yürümek
stumble
{f} yanılmak
stumble
{f} hata yapmak
stumble
{i} sendeleme
stumble
{f} günaha girmek
الإنجليزية - الإنجليزية
stumble
an error or blunder

  الواصلة

  an er·ror or blun·der

  التركية النطق

  ın erır ır blʌndır

  النطق

  /ən ˈerər ər ˈbləndər/ /ən ˈɛrɜr ɜr ˈblʌndɜr/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات