an agent or drug that sedates

listen to the pronunciation of an agent or drug that sedates
الإنجليزية - التركية

تعريف an agent or drug that sedates في الإنجليزية التركية القاموس.

sedative
{i} yatıştırıcı

Yatıştırıcı etkiliyor. - The sedative is taking effect.

Ona hafif bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a mild sedative.

sedative
sakinleştirici

Sakinleştirici etkisini gösteriyor. - The sedative is taking effect.

Doktor ona bir sakinleştirici verdi. - The doctor gave him a sedative.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
الإنجليزية - الإنجليزية
sedative
an agent or drug that sedates
المفضلات