an agent or drug that sedates

listen to the pronunciation of an agent or drug that sedates
İngilizce - Türkçe

an agent or drug that sedates teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sedative
{i} yatıştırıcı

Ona bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a sedative.

Tom'a bir yatıştırıcı verdim. - I gave Tom a sedative.

sedative
sakinleştirici

Doktor Tom'a sakinleştirici verdi. - The doctor gave Tom a sedative.

Hemşire, Tom'a sakinleştirici verdi. - The nurse has given Tom a sedative.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
İngilizce - İngilizce
sedative
an agent or drug that sedates