an abundance of wealth

listen to the pronunciation of an abundance of wealth
الإنجليزية - التركية

تعريف an abundance of wealth في الإنجليزية التركية القاموس.

affluence
zengin

ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır. - The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

affluence
varsıllık
affluence
varlık
affluence
zenginlik
affluence
{i} çokluk
affluence
{i} bolluk
affluence
{i} zenginlik, refah
affluence
affluent bol akan
affluence
bol
affluence
mebzul
affluence
doğru akış
affluence
{i} servet
الإنجليزية - الإنجليزية
affluence

His affluence was surpassed by no man.

an abundance of wealth

  الواصلة

  an a·bun·dance of wealth

  التركية النطق

  ın ıbʌndıns ıv welth

  النطق

  /ən əˈbəndəns əv ˈwelᴛʜ/ /ən əˈbʌndəns əv ˈwɛlθ/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات