altın

listen to the pronunciation of altın
التركية - الإنجليزية
golden

Speech is silver, silence is golden. - Söz gümüşse, sükut altındır.

Speech is silver, but silence is golden. - Söz gümüşse sükût altındır.

{i} gold

Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger. - Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı.

They awarded her a gold metal for her achievement. - Başarısı için onu altın madalyayla ödüllendirdiler.

gold coin

Tom found an ancient gold coin. - Tom eski bir altın sikke buldu.

I'm the only one who knows where Tom hid the gold coins. - Tom'un altın paraları nereye sakladığını bilen tek kişi benim.

coins made of gold
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) gold
gold; gold coin; golden
malleable precious yellow metal
aurum
prospector

Tom is a gold prospector. - Tom bir altın arayıcısıdır.

altın çocuk
golden boy
Altın çamura düşmekle değer yitirmez
(Atasözü) A rose by another name would smell as sweet
altın küre
golden globes
altın tepside sunmak
serve on a silver platteroffer on a golden tray
altın yaprak
gold leaves
altın çilek
(Botanik, Bitkibilim) Gooseberry
Altın anahtar her kapıyı açar
Money opens all doors
altın adını bakır etmek
to defame
altın adını bakır etmek
to disgrace oneself
altın arayıcısı
gold digger

Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger. - Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı.

altın asa
gold stick
altın ayarı
title
altın ayarı
gold content
altın babası
in clover
altın beşik
chair carry (with clasped hands)
altın bilezik
a skill one can use to support oneself
altın bir bilezik görmek istiyorum
I would like to see a gold pin
altın bir broş görmek istiyorum
I would like to see this necklace
altın bir iğne görmek istiyorum
I would like to see a gold chain
altın bir kolye görmek istiyorum
I would like to see a gold pendant
altın bir küpe görmek istiyorum
I would like to see gold earrings
altın bir pandantif görmek istiyorum
I would like to see a gold pendant
altın bir yüzük görmek istiyorum
I would like to see a gold ring
altın bir zincir görmek istiyorum
I would like to see a gold brooch
altın borsası
title
altın boya
gold paint
altın brokar
gold brocade
altın esası
gold standard
altın fırsat
golden opportunity
altın gibi
golden
altın gözlü ördek
golden-eye
altın ihraç miktarı
bullion point
altın içeren
auriferous
altın kafes
gilded cage
altın kakma
1. design of inlaid golden wire. 2. inlaid with gold
altın kamış
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çuhaçiçeğigiller,rebiiye) [syn.: altın kamış, bahariye] yellow loosestrife
altın kaplama
gold plate
altın kaplama
a) gold plating, gilding b) gold-plated, gilt
altın kaplama
gilding
altın kaplama
1. gold-plating. 2. gold-plated
altın kaplamak
plate
altın kaplamak
to gold-plate, to gild
altın kaplanmış
gold plated
altın kaplı
gold plated
altın kaydı
gold clause
altın keseği
gold nugget
altın kesmek
to make a lot of money
altın kimyası
gold chemistry
altın kol düğmeniz var mı
Have you got any gold cufflinks
altın kuyumcusu
goldsmith
altın külçe
gold bullion
altın külçe sistemi
gold bullion standard
altın külçesi
bullion
altın küpeniz var mı
Have you got any gold earrings
altın leğene kan kusmak
to live in misery in spite of great wealth
altın lira
shiner
altın madalya
gold medal
altın madalyalı sporcu
gold medalist
altın madalyalı sporcu
gold medallist
altın madeni
goldmine
altın madeni
diggings
altın madeni hisseleri
Kaffirs
altın para
old Roman gold or silver coin
altın para
gold coin
altın para
denarius
altın paranız var mı
Have you got any gold coins
altın postu arayan yason'un kahraman gemicisi
Argonaut
altın rehber
yellow pages
altın renkli at
palamino
altın sarısı
golden blonde
altın sarısı
golden

Mary has long golden hair. - Tom'un uzun altın sarısı saçı var.

altın sarısı
golden blond
altın sayısı
gold number
altın sikke
gold coin
altın sikke sistemi
gold species standard
altın sim
spun gold
altın standardı
gold standard
altın suyu
altınsuyu
altın sülün
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: sülüngiller) golden pheasant
altın taklidi
talmi gold
altın taklidi metal
pinchbeck
altın taklidi pirinç
ormolu
altın tel
spun gold
altın topu gibi
like a golden ball (said for a pretty and chubby baby)
altın tozu
gold dust

Tom had several bags of gold dust in the trunk of his car. - Tom'un arabasının bagajında birkaç altın tozu torbası vardı.

altın varak
gold foil, gold leaf
altın ve pirinç karışımı
talmi gold
altın veya gümüş çubuklar
bullion point
altın yaldızla süslemek
gild
altın yaldızlı
gilt
altın yaldızlı
gilded
altın yaprak
gold leaf
altın yaprağı
gold leaf
altın yatağı
goldfield
altın yumurtlayan kazı kesmek
to kill the goose that lays the golden egg
altın yumurtlayan tavuk
1. person with a generous income. 2. tourist with money to spend
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose lays the golden eggs
altın yıkayıcı
gold washer
altın yıldönümü
golden anniversary, golden wedding
altın yıldönümü
golden wedding
altın zincir
golden chain
altın çağ
halcyon days
altın çağ
(ı) the golden age
altın çağ
heyday
altın çağ
Golden Age

The Great Depression was the golden age of gangsters. - Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı.

The golden age is before us, not behind us. - Altın çağ bizim önümüzde, arkamızda değil.

altın çağ
Saturnian age
altın çağı
golden age
altın çıkarmak
pan off
altın çıkarmak
pan out
altın şartı
gold clause
aramak (altın)
prospect
çeyrek altın
bottom quarter
18 kırat altın olan bir tane tercih ederim
I would prefer one in 18 carat gold
Amerikan altın yağmurcunu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: yağmurkuşugiller,yağmurcunlar) American golden plover, lesser golden plover
Edebiyatın altın çağı
augustan age
ak altın
platinum
ağırlıkınca altın değmek
to be worth its weight in gold
ağırlığınca altın etmek
to be worth its weight in gold
beyaz altın
white geld
bilekinde altın bileziği olmak
to possess a profitable skill, be the possessor of a valuable skill
bu altın
Is this gold
donuk altın rengi
old gold
dövme altın
beaten gold
hayali altın şehir
El Dorado
ince altın
gold foil
ingiliz altın lirası
sovereign
işi altın
(Konuşma Dili) He is prospering
işlenmemiş altın
virgin gold
kolunda altın bileziği olmak
to possess a profitable skill
külçe altın
gold in ingots
külçe altın
gold bloc
külçe altın
ingot of gold
küçük altın yağmurcun
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: yağmurkuşugiller,yağmurcunlar) pacific golden plover
nehirden elekle çıkarılan altın
placer
nehirden elekle çıkarılan altın
placer gold
nehirden eleyerek altın elde etme
placer mining
on dolarlık altın para
eagle
saf altın
pure gold
sanat altın bileziktir
(Atasözü) A person who possesses a skill can always find work
sarı altın gold coin
(made of relatively pure gold)
som altın
solid gold
som altın
pure gold
standart altın
(Ticaret) standard gold
varak altın
beaten gold
yaprak altın
leaf gold
yirmi dolarlık altın para
double eagle
çok altın çıkarmak
pan out well
İstanbul'un taşı toprağı altın
(Konuşma Dili) The streets of Istanbul are paved with gold
التركية - التركية
Atom sayısı 79,atom ağırlığı 196,9 olan,1064 C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli,paslanmaz element
Altından yapılmış
Başarılı kimse
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element (simgesi Au)
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Altından yapılmış sikke
Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli
Niteliği iyi olan, üstün nitelikte olan, değerli
Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal
(Osmanlı Dönemi) ZEHEB
zer
(Osmanlı Dönemi) AYN
(Osmanlı Dönemi) NEHAR
kızıl
(Osmanlı Dönemi) NAZİR
(Osmanlı Dönemi) BALİŞ
(Osmanlı Dönemi) NUZAR
ammi
altın hamster
(Hayvan Bilim, Zooloji) Altın hamster (Mesocricetus auratus), Suriye hamsteri olarak da bilinir, Cricetidae familyasından bir kemirici türü
altın küre
'Altın Küre' Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Foreign Press Association tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nin NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktrist ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir
altın oran
Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır
altın çilek
(Botanik, Bitkibilim) Bektaşi üzümü, ufak, sarımsı-yeşil veya kırmızımsı renkte, şeffaf, tüylü kabuklu, yumuşak bir meyve
ALTIN ANKESİ
(Hukuk) Para değerini desteklemek ve dış ödemelerde kullanmak üzere merkez bankasınca ayrılan ihtiyat
ALTIN KOZAK
(Osmanlı Dönemi) Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunun konulduğu muhafaza
altın beşik
Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kişinin, öteki elleriyle karşılıklı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları
altın bilezik
Kola takılan ve pek çok türü olan, altından yapılmış süs eşyası
altın bilezik
Geçimi sağlayan sanat veya meslek
altın böcek
Böcekler sınıfının, kınkanatlılar takımından, yeşil kırmızı renkleri olan eklem bacaklı bir tür böcek
altın dere
Trabzon'un Maçka ilçesinde, Sumela Manastırı'nı da barındıran ve ulusal park kapsamına alınan vadi
altın kaplama
Altın suyuna batırılarak ince bir altın tabaka ile kaplanmış (metal)
altın keseği
Yerden temiz külçe durumunda çıkan altın
altın kökü
Güney Amerika'da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
altın küpü
İçinde altın saklanan küp vb
altın küpü
Altın para biriktiren; parası çok olan
altın oluk
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik bir belde
altın sarısı
Altın renginde olan
altın suyu
Bir kısım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kısım konsantre hidroklorik asitten oluşmuş, özellikle platin ve altın gibi metalleri çözmekte kullanılan bir karışım
altın topu
Güzel ve tombul olan kucak çocukları için bir benzetme sözü olarak kullanılır
altın varak
Varak
altın yağmurcun
Bir tür kuş, yağmur kuşu
altın yıl
Eşlerin evliliklerinin ellinci yılı
altın çağı
En parlak ve mutlu çağ
Altınlar
(Osmanlı Dönemi) A'YAN
altın
المفضلات