alkolsüz

listen to the pronunciation of alkolsüz
التركية - الإنجليزية
non-alcoholic, soft
alcohol free
without alcohol
nonalcoholic
soft

Do you have any soft drinks? - Hiç alkolsüz içeceğin var mı?

What's your favorite soft drink? - Gözde alkolsüz içkin nedir?

not containing alcohol
booze-free
alcohol-free
non-alcoholic
non alcoholic
sans alcohol
alkol
alcohol

Do you have alcohol-free drinks? - Alkolsüz içecekleriniz var mı ?

Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis. - Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler.

alkolsüz içecek
soft drink

She decided to drink water instead of soft drinks in order to lose weight. - O, zayıflamak için alkolsüz içecekler yerine su içmeye karar verdi.

Root beer is considered a classic American carbonated soft drink. - Kök birası klasik bir Amerikan alkolsüz içecek olarak düşünülmektedir.

alkolsüz içki
soft drink

What's your favorite soft drink? - Gözde alkolsüz içkin nedir?

Where is my soft drink? - Alkolsüz içkim nerede?

alkol
spirit
alkol
(Kimya,Tıp) ethanol
alkol
spirits
alkol
spirit of wine
alkol
contains alcohol
alkol
booze
alkol
{i} fortifier
alkol
{s} alcoholic

I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius. - Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim.

Did Mike stop drinking alcoholic drinks? - Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı?

alkol
aqua vitae
alkol
alcoholic beverages, alcohol
alkol
grog
alkol
intoxicating liquid; spirits
التركية - التركية
Alkol içmeksizin
Alkolü olmayan
ALKOL
(Osmanlı Dönemi) Fr. Mayalanmış içkilerin damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. Sarhoş edici etkisi vardır. Alkollü içkiler hem beden sağlığına, hem de ruh sağlığına zararlıdır. Dinimizde her türlü alkollü içkinin azı da çoğu da haramdır
ALKOL
Her türlü alkollü içki: "Nefesleri alkol kokan bu kimseler pis paçavralar giyinmişlerdi."- P. Safa
ALKOL
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
Alkol
etanol
alkol
Her türlü alkollü içki
alkolsüz
المفضلات