aksine

listen to the pronunciation of aksine
التركية - الإنجليزية
on the contrary

It isn't true that Jack is no good at music; on the contrary, he plays the piano well. - Jack'in müzikte iyi olmadığı doğru değil, aksine, o piyanoyu iyi çalar.

On the contrary, you speak English very well, indeed! - Aksine, gerçekten çok iyi İngilizce konuşuyorsun!

unlike

Unlike my brother, I cannot swim. - Erkek kardeşimin aksine, ben yüzemem.

My companions were watching me in silence and, unlike other times when my wonder had made them laugh, they remained serious. - Arkadaşlarım beni sessizce izliyorlardı ve, benim şaşkınlığımın onları güldürdüğü diğer zamanların aksine , onlar ciddi kaldılar.

conversely

If you think it's a good idea, you should participate. Conversely, if you think it's a bad idea, you should let him know. - Eğer bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, katılmalısınız. Aksine eğer bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorsanız ona bildirmelisiniz.

crisscross
counter to
crossways
in contrast to

In contrast to DNA, which only occurs in the nucleus, RNA is also found in the cytoplasm. - Sadece çekirdekte olan DNA'nın aksine, RNA da sitoplazmada bulunur.

In contrast to many rumours, I don't know everything. - Birçok söylentinin aksine, ben her şeyi bilmiyorum.

to the contrary

Everyone believes his story since there is no evidence to the contrary. - Aksine kanıt olmadığı için herkes onun hikayesine inanıyor.

I'll visit you on Sunday, if I don't write you to the contrary. - Aksine eğer size yazmazsam, pazar günü sizi ziyaret edeceğim.

by contrast with
per contra
contrariwise
rather

Being happy doesn't mean that everything is perfect, but rather that you've decided to look beyond the imperfections. - Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez fakat aksine eksikliklerin ötesine bakmaya karar vermenizdir.

It is not because I do not want you to laugh at me, rather it is because I would like to laugh at you. - Bu bana gülmeni istemediğim için değil aksine sana gülmek istediğim içindir.

contrary to, in opposition to
contrarily
in contradistinction to
on the contrary, counter to sth tersine
in contradistinction for
counter to sth
the contrary

Everyone believes his story since there is no evidence to the contrary. - Aksine kanıt olmadığı için herkes onun hikayesine inanıyor.

On the contrary, I've never said such a thing. - Aksine, ben asla böyle bir şey söylemedim.

counter
aucontraire
contra

In contrast to many rumours, I don't know everything. - Birçok söylentinin aksine, ben her şeyi bilmiyorum.

His response was contrary to our expectations. - Onun cevabı beklentilerimizin aksineydi.

contrary

Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. - Mary fakir değildir. Aksine, o oldukça zengindir.

His response was contrary to our expectations. - Onun cevabı beklentilerimizin aksineydi.

aksine hüküm
unless otherwise
aksine hareket etmek
act against
aksine hareket etmek
to act against
aksine hüküm olmadıkça
(Hukuk) save as otherwise provided
aksine rapor olmadıkça
(Politika, Siyaset) save as otherwise provided
aksine tarama
(Sanat) cross-hatch
genel kanının aksine
Contrary to popular belief
beklenenin aksine
against long odds
tam aksine
the other/opposite way round
umulanın aksine
contrary to expectations
aksine
المفضلات