akla yatkın

listen to the pronunciation of akla yatkın
التركية - الإنجليزية
advisable
rational
sober
reasonable
rational, advisable, plausible
probable
earthly
sane
(Politika, Siyaset) feasible
plausible

It sounds very plausible. - Çok akla yatkın geliyor.

Sami had a plausible alibi. - Sami'nin akla yatkın bir mazereti vardı.

conceivable
possible
legitimate
akla yatkın hale getirme
rationalization
akla yatkın olmama
inadvisability
akla yatkın olmama
flimsiness
akla yatkın
المفضلات