aferin!

listen to the pronunciation of aferin!
التركية - الإنجليزية
good show!
{k} That's the stuff
{k} That's the ticket
well done
good for you
good

Keep up the good work. - Aferin, böyle devam et.

Keep up the good work, Tom. - Aferin böyle devam et, Tom.

good job
(Argo) bounce
euge
way to go
good mark
great job
bully
formerly a certificate of commendation (given to a student)
done well
very nice
attaboy
Bravo! Well done!
{ü} righto
rightoh
bravo
bravo, well done, good for you, good mark
التركية - التركية

تعريف aferin! في التركية التركية القاموس.

AFERİN
(Osmanlı Dönemi) Yaratan, yaratıcı
AFERİN
(Osmanlı Dönemi) f. Beğenmek, alkış, yaşa, varol
aferin
Övme, takdir ve beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo: "Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!"- R. N. Güntekin. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Eskiden öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Aziz Nesin'in bir hikaye kitabı
aferin
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo
aferin!
المفضلات