accompanied by

listen to the pronunciation of accompanied by
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) ile müterafık
ile beraber
refakatinde
Biri ya da birşey tarafından eşlik edilen
ile beraber, -in eşliğinde
(Fiili Deyim ) eşlik etmek
be accompanied by
eşlik
accompanied by

  الواصلة

  ac·com·pa·nied by

  التركية النطق

  ıkʌmpınid bay

  النطق

  /əˈkəmpənēd ˈbī/ /əˈkʌmpəniːd ˈbaɪ/

  علم أصول الكلمات

  [ &-'k&mp-nE, -'käm ] (verb.) 15th century. Middle English accompanien, from Middle French acompaignier, from a- + compaing companion; more at COMPANION.

  كلمة اليوم

  miscible
المفضلات