a young bird in its first years plummage

listen to the pronunciation of a young bird in its first years plummage
الإنجليزية - التركية

تعريف a young bird in its first years plummage في الإنجليزية التركية القاموس.

immature
olgunlaşmamış

Ben o zaman genç ve olgunlaşmamıştım. - I was young and immature at the time.

O çok olgunlaşmamış görünüyor. - She sounds very immature.

immature
vaktinden evvel
immature
{s} gelişmemiş

Bu çocuklar çok gelişmemiş. - These guys are very immature.

immature
çocukça
immature
immaturityhamlık
immature
immaturelyyetişkin kimse gibi davranmayarak
immature
kemal bulmamış
immature
toyluk
immature
{s} toy, gelişmemiş
immature
ol gunlaşmadan
immature
{s} ham, olmamış
immature
{s} ham
immature
(Tıp) Tam gelişmemiş
الإنجليزية - الإنجليزية
immature
a young bird
fledgling
A young bird
birdikin
A young bird
chick
a young bird
cageling
a young bird in its first years plummage
المفضلات