a vexatious alternative, a difficulty

listen to the pronunciation of a vexatious alternative, a difficulty
الإنجليزية - التركية

تعريف a vexatious alternative, a difficulty في الإنجليزية التركية القاموس.

dilemma
{i} ikilem

Çok kötü bir ikilemdeyim. - I am in a terrible dilemma.

Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı. - Never in his life had he encountered such a dilemma.

dilemma
{i} güç durum, çıkmaz, açmaz
dilemma
{i} man. ikilem, dilemma
dilemma
{i} çıkmaz
dilemma
dilem
dilemma
{i} ikisi de birbirinden zor iki seçenek
dilemma
the horns of a dilemma her biri imkânsız olan iki şık
dilemma
(Askeri) İKİLEM-ÇIKMAZ HALDEKİ OLAN -PROBLEM AÇMAZ
dilemma
müşkül durum
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} dilemma
a vexatious alternative, a difficulty
المفضلات