a term that has more than one possible meaning

listen to the pronunciation of a term that has more than one possible meaning
الإنجليزية - الإنجليزية
Ambiguous
a term that has more than one possible meaning

  الواصلة

  a term that has more than one pos·si·ble mean·ing

  التركية النطق

  ı tırm dhıt hız môr dhın hwʌn päsıbıl minîng

  النطق

  /ə ˈtərm ᴛʜət həz ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpäsəbəl ˈmēnəɴɢ/ /ə ˈtɜrm ðət həz ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɑːsəbəl ˈmiːnɪŋ/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات