a specific piece of information that serves to notify

listen to the pronunciation of a specific piece of information that serves to notify
الإنجليزية - التركية

تعريف a specific piece of information that serves to notify في الإنجليزية التركية القاموس.

notification
{i} tebliğ

Onun kovulmasıyla ilgili herhangi bir tebliğ almadık. - We didn't receive any notification of his having been fired.

notification
ihtar
notification
{i} ihbarname
notification
(Avrupa Birliği) bildirim

Onun yaklaşan partisi hakkında e-posta bildirimini aldım. - I received an email notification of his upcoming party.

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

notification
{i} duyuru
notification
(Mukavele) tebligat

Bizim hiç tebligatımız yoktu. - We had no notification.

notification
bildirme
notification
bildirge
notification
bildiri

Onun yaklaşan partisi hakkında e-posta bildirimini aldım. - I received an email notification of his upcoming party.

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

a piece of
bir parça

Tom kız kardeşine bir parça kek kesti. - Tom cut his sister a piece of cake.

Ben bir parça bagaj satın aldım. - I bought a piece of baggage.

notification
{i} bildirme, haber verme
الإنجليزية - الإنجليزية
notification
a specific piece of information that serves to notify

  الواصلة

  a spe·cif·ic piece of in·for·ma·tion that serves to no·ti·fy

  التركية النطق

  ı spısîfîk pis ıv înfôrmeyşın dhıt sırvz tı nōtıfay

  النطق

  /ə spəˈsəfək ˈpēs əv ənˈfôrˈmāsʜən ᴛʜət ˈsərvz tə ˈnōtəˌfī/ /ə spəˈsɪfɪk ˈpiːs əv ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ðət ˈsɜrvz tə ˈnoʊtəˌfaɪ/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات