a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite

listen to the pronunciation of a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite
الإنجليزية - الإنجليزية
Aluminium
Al
Aluminum
a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite

  الواصلة

  a sil·ve·ry duc·tile me·tal·lic el·e·ment found pri·ma·ri·ly in baux·ite

  التركية النطق

  ı sîlvıri dʌktıl mıtälîk elımınt faund praymerıli în bôksayt

  النطق

  /ə ˈsəlvərē ˈdəktəl məˈtalək ˈeləmənt ˈfound prīˈmerəlē ən ˈbôksīt/ /ə ˈsɪlvɜriː ˈdʌktəl məˈtælɪk ˈɛləmənt ˈfaʊnd praɪˈmɛrəliː ɪn ˈbɔːksaɪt/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات