a running tackle on an opponent performed in professional wrestling

listen to the pronunciation of a running tackle on an opponent performed in professional wrestling
الإنجليزية - التركية

تعريف a running tackle on an opponent performed in professional wrestling في الإنجليزية التركية القاموس.

spear
{i} mızrak

Hiç mızrakla balık tutmaya gittin mi? - Have you ever gone spear fishing?

Tom köpekbalığını mızrakladı. - Tom speared the shark.

spear
kargılamak
spear
{f} mızrakla vur
spear
saplamak
spear
filiz/mızrak
spear
kargı
spear
zıpkın

Tom Mary'yi bir zıpkınla vurdu. - Tom shot Mary with a speargun.

Tom Mary'yi bir zıpkınla yaraladı. - Tom stabbed Mary with a spear.

spear
zıpkınlamak
spear
fışkırıp uzamak
spear
{f} mızrak saplamak
spear
{f} mızraklamak
spear
mızrakçı
spear
ot filizi
spear
mızrak veya zıpkınla vurmak
spear
{i} sivri yapraklı bitki
spear
{i} mızraklı adam
الإنجليزية - الإنجليزية
spear
a running tackle on an opponent performed in professional wrestling

  الواصلة

  a run·ning tack·le on an op·po·nent performed in pro·fes·sion·al wres·tling

  التركية النطق

  ı rʌnîng täkıl ôn ın ıpōnınt pırfôrmd în prıfeşınıl reslîng

  النطق

  /ə ˈrənəɴɢ ˈtakəl ˈôn ən əˈpōnənt pərˈfôrmd ən prəˈfesʜənəl ˈresləɴɢ/ /ə ˈrʌnɪŋ ˈtækəl ˈɔːn ən əˈpoʊnənt pɜrˈfɔːrmd ɪn prəˈfɛʃənəl ˈrɛslɪŋ/

  كلمة اليوم

  motile
المفضلات