a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

listen to the pronunciation of a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement
الإنجليزية - التركية

تعريف a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement في الإنجليزية التركية القاموس.

good luck
{i} uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

good luck
hayırlı ola!
good luck
akyazı
good luck
(Denizbilim) rasgele
good luck
baht
good luck
iyi şans

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

Ben senin iyi şansın hakkında mutluyum. - I am happy about your good luck.

good luck
iyi şanslar

Sınavında iyi şanslar. - Good luck with your exam.

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

good luck
başarılar
good luck
{i} şans

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

Ben senin iyi şansın hakkında mutluyum. - I am happy about your good luck.

الإنجليزية - الإنجليزية
good luck
a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

  الواصلة

  a phrase said to wish for·tune on some·one or as en·cour·age·ment

  التركية النطق

  ı freyz sed tı wîş fôrçun ôn sʌmwʌn ır äz enkırîcmınt

  النطق

  /ə ˈfrāz ˈsed tə ˈwəsʜ ˈfôrʧo͞on ˈôn ˈsəmˌwən ər ˈaz enˈkərəʤmənt/ /ə ˈfreɪz ˈsɛd tə ˈwɪʃ ˈfɔːrʧuːn ˈɔːn ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈæz ɛnˈkɜrɪʤmənt/

  كلمة اليوم

  stiggins
المفضلات