a person or thing exerting such power or action

listen to the pronunciation of a person or thing exerting such power or action
الإنجليزية - التركية

تعريف a person or thing exerting such power or action في الإنجليزية التركية القاموس.

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Ülkesinin üstünde büyük etkisi var. - He has a great influence on his country.

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
الإنجليزية - الإنجليزية
influence
a person or thing exerting such power or action

  الواصلة

  a per·son or thing exerting such po·wer or ac·tion

  التركية النطق

  ı pırsın ır thîng îgzırtîng sʌç pauır ır äkşın

  النطق

  /ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ əgˈzərtəɴɢ ˈsəʧ ˈpouər ər ˈaksʜən/ /ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ ɪɡˈzɜrtɪŋ ˈsʌʧ ˈpaʊɜr ɜr ˈækʃən/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات