a period of time

listen to the pronunciation of a period of time
الإنجليزية - التركية

تعريف a period of time في الإنجليزية التركية القاموس.

interval
(Mukavele) aralık; zaman
period of time
süre

Birçoğu sömürgeciliğin egemenliği altında uzun bir süre baskı ve sefaletten çekmiştir. - Many have suffered oppression and misery for a long period of time under the rule of colonialism.

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

period of time
zaman periyodu
interval
perde arası
interval
aralık

Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor. - Buses are running at 20 minute intervals.

Ben arkadaşımın evinini aralıklarla ziyaret ederim. - I visit my friend's house at intervals.

patch
yamamak

Annem pantolonumu yamamak zorunda kaldı. - My mother had to patch my pants.

period of time
zaman dilimi
a period of
bir dönemi
interval
{i} müz. iki ses arasındaki perde farkı, enterval
interval
{i} mesafe
interval
fasılalarla
interval
ara sıra
interval
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
interval
(Tıp) n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe
interval
zaman zaman
interval
{i} süre
interval
iki ses arasındaki perde farkı
interval
{i} ara

Ağaçlar otuz metre aralıkla ekilir. - The trees are planted at intervals of thirty meters.

Ben arkadaşımın evinini aralıklarla ziyaret ederim. - I visit my friend's house at intervals.

interval
(Askeri) FASILA: İkili harf, kod grubu vesaireyi ihtiva eden şifreli bir metinde, iki grup arasında ve birinci grubun ilk ve müteakip grubun son birimi arasındaki açıklık. Bu açıklık bir birimle ifade edilir
patch
yama, yamamak
الإنجليزية - الإنجليزية
time span
patch

The world economy had a rough patch in the 1930s.

interval
period of time
an amount of time; "a time period of 30 years"; "hastened the period of time of his recovery"; "Picasso's blue period"
period of time
{i} amount of time, length of time
period of time
a while
a period of time

  الواصلة

  a pe·ri·od of time

  التركية النطق

  ı pîriıd ıv taym

  النطق

  /ə ˈpərēəd əv ˈtīm/ /ə ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  فيديوهات

  ... But obviously we're in a period of time right now where the ...
  ... over a long period of time; a lot the result of decisions made in Washington for to--to ...

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات