a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence

listen to the pronunciation of a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence
الإنجليزية - التركية

تعريف a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence في الإنجليزية التركية القاموس.

ambiance
{i} ortam
ambiance
{i} hava
ambiance
{i} çevre
ambiance
{i} ambians
الإنجليزية - الإنجليزية
ambiance
a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence

  الواصلة

  a par·ti·cu·lar mood or at·mos·phere of an en·vi·ron·ment or sur·round·ing in·flu·ence

  التركية النطق

  ı pırtîkyılır mud ır ätmısfîr ıv ın învayrınmınt ır sıraundîng înfluıns

  النطق

  /ə pərˈtəkyələr ˈmo͞od ər ˈatməˌsfər əv ən ənˈvīrənmənt ər sərˈoundəɴɢ ˈənflo͞oəns/ /ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈmuːd ɜr ˈætməˌsfɪr əv ən ɪnˈvaɪrənmənt ɜr sɜrˈaʊndɪŋ ˈɪnfluːəns/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات