a newly invented word or phrase

listen to the pronunciation of a newly invented word or phrase
الإنجليزية - الإنجليزية
neologism
coinage
neology
a newly invented word or phrase

  الواصلة

  a new·ly invented word or phrase

  التركية النطق

  ı nuli înventıd wırd ır freyz

  النطق

  /ə ˈno͞olē ənˈventəd ˈwərd ər ˈfrāz/ /ə ˈnuːliː ɪnˈvɛntəd ˈwɜrd ɜr ˈfreɪz/

  كلمة اليوم

  sciapodous
المفضلات