a method is a function performed on a window or object through program coding

listen to the pronunciation of a method is a function performed on a window or object through program coding
الإنجليزية - التركية

تعريف a method is a function performed on a window or object through program coding في الإنجليزية التركية القاموس.

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Onun yöntemleri bilimsel değildir. - His methods are not scientific.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

method
metot

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Bu metot kesin çalışacaktır. - This method is sure to work.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

method
tertip
method
{i} metod

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

method
{i} tarz
الإنجليزية - الإنجليزية
method
a method is a function performed on a window or object through program coding

  الواصلة

  a Meth·od I·s a func·tion performed on a win·dow or ob·ject through pro·gram cod·ing

  التركية النطق

  ı methıd îz ı fʌngkşın pırfôrmd ôn ı wîndō ır ıbcekt thru prōgräm kōdîng

  النطق

  /ə ˈmeᴛʜəd əz ə ˈfəɴɢksʜən pərˈfôrmd ˈôn ə ˈwəndō ər əbˈʤekt ˈᴛʜro͞o ˈprōˌgram ˈkōdəɴɢ/ /ə ˈmɛθəd ɪz ə ˈfʌŋkʃən pɜrˈfɔːrmd ˈɔːn ə ˈwɪndoʊ ɜr əbˈʤɛkt ˈθruː ˈproʊˌɡræm ˈkoʊdɪŋ/

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات