a medicine which calms nervous excitement

listen to the pronunciation of a medicine which calms nervous excitement
الإنجليزية - التركية

تعريف a medicine which calms nervous excitement في الإنجليزية التركية القاموس.

sedative
{i} yatıştırıcı

Ona bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a sedative.

Ona hafif bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a mild sedative.

sedative
sakinleştirici

Sakinleştirici etkisini gösteriyor. - The sedative is taking effect.

Ona bir sakinleştirici verdim. - I gave her a sedative.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
الإنجليزية - الإنجليزية
sedative
a medicine which calms nervous excitement

  الواصلة

  a me·di·cine which calms nerv·ous ex·cite·ment

  التركية النطق

  ı medısın hwîç kälmz nırvıs îksaytmınt

  النطق

  /ə ˈmedəsən ˈhwəʧ ˈkälmz ˈnərvəs əkˈsītmənt/ /ə ˈmɛdəsən ˈhwɪʧ ˈkɑːlmz ˈnɜrvəs ɪkˈsaɪtmənt/

  كلمة اليوم

  stiggins
المفضلات