a justification or rationalization for something

listen to the pronunciation of a justification or rationalization for something
الإنجليزية - التركية

تعريف a justification or rationalization for something في الإنجليزية التركية القاموس.

rationale
(isim) mantık, mantıklı açıklama, gerekçe
rationale
{i} mantıklı açıklama
rationale
rasyonel
rationale
ussal açıklama
rationale
ussal
rationale
mantık
rationale
açıklama
rationale
Esbab-ı mûcibe

The rationale behind the changes is not at all evident.

rationale
mantıksal temel
rationale
Mantıklı açıklama, birşeyin neden yapıldığını açıklayan gerekçeler ve sebebler bütünü
rationale
temel
الإنجليزية - الإنجليزية
rationale
a justification or rationalization for something

  الواصلة

  a jus·ti·fi·ca·tion or ra·tion·al·i·za·tion for some·thing

  التركية النطق

  ı cʌstıfıkeyşın ır räşnılîzeyşın fôr sʌmthîng

  النطق

  /ə ˌʤəstəfəˈkāsʜən ər ˌrasʜnələˈzāsʜən ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˌʤʌstəfəˈkeɪʃən ɜr ˌræʃnəlɪˈzeɪʃən ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  annus mirabilis
المفضلات