a firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water

listen to the pronunciation of a firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
الإنجليزية - التركية

تعريف a firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water في الإنجليزية التركية القاموس.

hard
{s} çetin

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

hard
{s} katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Tom Mary'ye karşı katıydı. - Tom was hard on Mary.

hard
{s} zor

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

hard
büyük bir gayretle
hard
aşırı ölçüde
hard
acımasız

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

hard
güçlükle

Tom acıya güçlükle katlanabiliyordu. - Tom could hardly stand the pain.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

hard
tıkız
hard
büyük gayretle
hard
çok

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

hard
merhametsiz
hard
zalim
hard
çok miktarda
hard
{s} güç, zor, çetin
hard
{s} şiddetli

Şiddetli yağmur yağmaya başladı. - It began raining hard.

Yağmur iyi ve şiddetli yağıyordu. - It was raining good and hard.

hard
büyük

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

hard
yakın

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

hard
{s} şiddetli, sert; çok
hard
{s} ağır

Çok çalışıyorsun. Bir süre ağırdan al. - You are working too hard. Take it easy for a while.

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

hard
zorla

Hayat bu günlerde zorlaşıyor. - Life is getting hard these days.

Biz çok çalışmak için zorlandık. - We were forced to work hard.

الإنجليزية - الإنجليزية
hard
a firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water

  الواصلة

  a firm or paved Beach or slope con·ven·ient for hauling vessels out of the wa·ter

  التركية النطق

  ı fırm ır peyvd biç ır slōp kınvinyınt fôr hôlîng vesılz aut ıv dhi wôtır

  النطق

  /ə ˈfərm ər ˈpāvd ˈbēʧ ər ˈslōp kənˈvēnyənt ˈfôr ˈhôləɴɢ ˈvesəlz ˈout əv ᴛʜē ˈwôtər/ /ə ˈfɜrm ɜr ˈpeɪvd ˈbiːʧ ɜr ˈsloʊp kənˈviːnjənt ˈfɔːr ˈhɔːlɪŋ ˈvɛsəlz ˈaʊt əv ðiː ˈwɔːtɜr/

  كلمة اليوم

  euphuism
المفضلات