a fight with stones between two parties of boys

listen to the pronunciation of a fight with stones between two parties of boys
الإنجليزية - التركية

تعريف a fight with stones between two parties of boys في الإنجليزية التركية القاموس.

bicker
{f} atışmak

Siz ikiniz atışmaktan vazgeçer misiniz? - Would the two of you quit bickering?

bicker
didişmek
bicker
(incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz konularda) tartışmak
bicker
{f} tartış

Tom ve Mary bütün gün tartışırlar. - Tom and Mary bicker all day long.

bicker
{i} ağız dalaşı
bicker
{f} şırıldamak
bicker
didiş
bicker
pırııdamak
bicker
çekişme

Bütün bu çekişmelere son verelim. - Let's end all this bickering.

bicker
{f} pırıldamak
bicker
titremek
bicker
tartışma
bicker
{f} tartışmak
bicker
münakaşa
bicker
{f} titreşmek
bicker
{f} çekişmek
bicker
münakaşa etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
bicker
a fight with stones between two parties of boys

  الواصلة

  a fight with Stones be·tween two parties of boys

  التركية النطق

  ı fayt wîdh stōnz bitwin tu pärtiz ıv boyz

  النطق

  /ə ˈfīt wəᴛʜ ˈstōnz bēˈtwēn ˈto͞o ˈpärtēz əv ˈboiz/ /ə ˈfaɪt wɪð ˈstoʊnz biːˈtwiːn ˈtuː ˈpɑːrtiːz əv ˈbɔɪz/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات