a devil, infernal being, fury, enemy, foe

listen to the pronunciation of a devil, infernal being, fury, enemy, foe
الإنجليزية - التركية

تعريف a devil, infernal being, fury, enemy, foe في الإنجليزية التركية القاموس.

fiend
{i} şeytan
fiend
{i} canavar ruhlu kimse
fiend
meraklı
fiend
iblis
fiend
kötü ruh
fiend
(neyese) düşkün
fiend
{i} zalim adam
fiend
düşkün/şeytan
fiend
dili bir şeye düşkün olan kimse
fiend
{i} çılgınca hoşlanan kimse
fiend
{i} tiryaki
fiend
{i} k.dili. düşkün, meraklı, hasta, deli, tiryaki: a tennis fiend tenis hastası. an opium fiend afyonkeş
fiend
zebani
fiend
meraklı veya tiryaki kimse
fiend
{i} uzman
fiend
ifrit
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} fiend
a devil, infernal being, fury, enemy, foe
المفضلات