a device for transferring thermal energy from one fluid to another

listen to the pronunciation of a device for transferring thermal energy from one fluid to another
الإنجليزية - التركية

تعريف a device for transferring thermal energy from one fluid to another في الإنجليزية التركية القاموس.

heat exchanger
ısı eşanjörü
heat exchanger
iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
işi eşanjörü, bir akışkandan diğerine işi transfer etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz. Akışkanların direkt olarak temas ettiği tiplerde vardır
heat exchanger
(Mühendislik) iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Askeri) ISI DEĞİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Nükleer Bilimler) ısı değiştiricisi
الإنجليزية - الإنجليزية
heat exchanger
a device for transferring thermal energy from one fluid to another

  الواصلة

  a de·vice for trans·fer·ring ther·mal en·er·gy from one flu·id to an·oth·er

  التركية النطق

  ı dîvays fôr tränsfırîng thırmıl enırci fırm hwʌn fluıd tı ınʌdhır

  النطق

  /ə dəˈvīs ˈfôr transˈfərəɴɢ ˈᴛʜərməl ˈenərʤē fərm ˈhwən ˈflo͞oəd tə əˈnəᴛʜər/ /ə dɪˈvaɪs ˈfɔːr trænsˈfɜrɪŋ ˈθɜrməl ˈɛnɜrʤiː fɜrm ˈhwʌn ˈfluːəd tə əˈnʌðɜr/

  كلمة اليوم

  french leave
المفضلات