a challenge to customs service decisions

listen to the pronunciation of a challenge to customs service decisions
الإنجليزية - التركية

تعريف a challenge to customs service decisions في الإنجليزية التركية القاموس.

protest
{i} protesto

İnsanlar nükleer silahlara karşı protesto ediyor. - People are protesting against nuclear weapons.

O, protesto etmek için ağzını açmadı. - He didn't open his mouth to protest.

protest
{f} protesto et

Güney'in protesto etmek için iyi bir nedeni olduğunu söyledi. - He said the South had good reason to protest.

O yeni planı protesto etti. - He protested against the new plan.

protest
gösteri

Polis, göstericilere birçok göz yaşartıcı bomba attı. - The police threw many tear-gas grenades at the protesters.

O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu. - He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting.

protest
itiraz etmek
protest
itiraz

İstifasını şirket politikasına itiraz ederek sundu. - He submitted his resignation in protest of the company's policy.

protest
karşı çıkma
protest
temin etmek
protest
{f} iddia etmek
protest
ciddi olarak taahhüt etmek
protest
söyle/protesto et
protest
kuvvetle iddia etmek
protest
{f} teminât vermek
protest
{i} (pro'test) protesto, karşı çıkma; itiraz
protest
(Askeri) PROTESTO ETMEK, İTİRAZ ETMEK
protest
{f} protesto etmek

Protesto etmek için istifa etmeye karar verdi. - Conkling decided to resign in protest.

Tom protesto etmek için ağzını açtı. - Tom opened his mouth to protest.

protest
bildirmek
protest
(fiil) itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek, reddetmek, protesto çekmek, iddia etmek, teminât vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
protest
a challenge to customs service decisions

  الواصلة

  a chal·lenge to cus·toms ser·vice decisions

  التركية النطق

  ı çälınc tı kʌstımz sırvıs dîsîjınz

  النطق

  /ə ˈʧalənʤ tə ˈkəstəmz ˈsərvəs dəˈsəᴢʜənz/ /ə ˈʧælənʤ tə ˈkʌstəmz ˈsɜrvəs dɪˈsɪʒənz/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات