a boast, parade, name of a game at cards

listen to the pronunciation of a boast, parade, name of a game at cards
الإنجليزية - التركية

تعريف a boast, parade, name of a game at cards في الإنجليزية التركية القاموس.

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyon dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first million dollars yesterday.

Övünmek için değil ama oldukça yüksek bir IQ'ye sahibim. - Not to brag, but I have a pretty high IQ.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Ne kadar iyi yemek pişirdiği hakkında övünür. - She brags about how well she can cook.

Tom kesinlikle çok övünür. - Tom certainly brags a lot.

brag
böbürlen

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

Tom yeni arabası hakkında övünmeye başladı. - Tom started bragging about his new car.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} brag
a boast, parade, name of a game at cards
المفضلات