aşın

listen to the pronunciation of aşın
التركية - الإنجليزية
{f} corroding
trans
aşın üretim
over production
go beyond
overshoot
gone beyond
went beyond
inc
cooked food
smooth
surpass

Japan surpasses China in economic power. - Japonya ekonomik güçte Çin'i aşıyor.

With that performance, you have surpassed yourself. Congratulations! - O performansla, kendini aştın. Tebrikler!

transcend

Exporting is a commercial activity which transcends borders. - İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir.

No one can transcend their own individuality. - Hiç kimse kendi benliğini aşamaz.

exceed

The wonderful performance of this actress exceeded all expectations. - Bu aktrisin muhteşem performansı tüm beklentileri aştı.

Don't exceed the speed limit. - Hız sınırını aşmayın.

surpassing
her aşın kaşığı
busybody, meddler, interloper
التركية - التركية
aşın
المفضلات