şifoniyer

listen to the pronunciation of şifoniyer
التركية - الإنجليزية
dresser

Let's move the dresser. - Şifoniyeri taşıyalım.

Tom's baseball glove was on the dresser. - Tom'un beyzbol eldiveni şifoniyerdeydi.

chest of drawers, dresser, chiffonier, commode
chiffonier, chiffonnier
chiffonier, chest of drawers, dresser
chiffonier
{i} commode
highboy
drawer

Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers. - Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi.

tallboy
التركية - التركية
çekmecelerine çamaşır konulan dolap
şifoniyer
المفضلات