şifoniyer

listen to the pronunciation of şifoniyer
Türkçe - İngilizce
dresser

This dresser takes up too much room. - Bu şifoniyer çok yer kaplar.

Mary took her earrings off and put them in the jewelry box on her dresser. - Mary küpelerini çıkardı ve onları şifoniyerinin üstündeki mücevher kutusuna koydu.

chest of drawers, dresser, chiffonier, commode
chiffonier, chiffonnier
chiffonier, chest of drawers, dresser
chiffonier
{i} commode
highboy
drawer

Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers. - Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi.

tallboy
Türkçe - Türkçe
çekmecelerine çamaşır konulan dolap
şifoniyer