şakalı

listen to the pronunciation of şakalı
التركية - الإنجليزية
jesting
jocular
şaka
joke

Hey, it's about time you quit it with the panty jokes. You'll put off the readers, you creeper! - Hey, külotlu şakalardan vazgeçmenin zamanı geldi.Okuyucuları soğutacaksın,seni sürüngen.

I said so by way of a joke. - Şaka ile öyle söyledim.

şaka
banter

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

şaka
fun

That joke wasn't funny. - Bu şaka/fıkra komik değildi.

Tom didn't think Mary's joke was funny at all. - Tom Mary'nin şakasının komik olduğunu hiç düşünmüyordu.

şaka
{i} game
şaka
waggery
şaka
prank

The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank. - Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu.

Traditionally on April 1st, people pull pranks on each other. - Geleneksel olarak bir nisanda insanlar birbirlerine şakalar yaparlar.

şaka
wheeze
şaka
{i} play

Tom would often play jokes on the teacher. - Tom çoğunlukla öğretmenle şakalar yapardı.

Tom playfully punched Mary's arm. - Tom şakayla Mary'nin kolunu yumrukladı.

şaka
witticism
şaka
chaff
şaka
humor
şaka
Josh
şaka
(deyim) fun and games
şaka
trick
şaka
lark
şaka
raillery
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
skit
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
{i} quip
şaka
jape
şaka
jest

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

şaka
gag
şaka
badinage
şaka
wisecrack
şaka
booby trap
şaka
sport
şaka
monkeyshines
şaka
quiz
şaka
pleasantry
Şaka
joking

I can't tell if Tom is joking or not. - Tom'un şaka yapıp yapmadığını söyleyemem.

You have to be joking. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
drollery
şaka
hell
şaka
kidding

You're kidding, aren't you? - Şaka yapıyorsun, değil mi?

You've got to be kidding. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
rib
şaka
{i} humour
şaka
joke, jest, fun
التركية - التركية

تعريف şakalı في التركية التركية القاموس.

ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakalı
المفضلات