şaşkınlık

listen to the pronunciation of şaşkınlık
التركية - الإنجليزية
{i} astonishment

We were struck dumb with astonishment. - Şaşkınlıktan dona kalmıştık.

Astonishment deprived me of speech. - Şaşkınlık beni konuşmamdan mahrum etti.

surprise

Mary stared back at him in surprise. - Mary şaşkınlıkla ona baktı.

Tom was caught by surprise. - Tom şaşkınlıktan yakalandı.

{i} confusion

Tom saw a look of confusion on Mary's face. - Tom, Mary'nin yüzünde bir şaşkınlık bakışı gördü.

When the electricity went off everyone was rushing about in a state of confusion. - Elektrik kesildiğinde herkes şaşkınlık içinde koşuşturuyordu.

embarrassment
bewilderment
maze
daze

When I first got to New York, I was in a daze. - Ben New York'a ilk gittiğimde, bir şaşkınlık içindeydim.

Tom is still in a daze. - Tom hâlâ şaşkınlık içinde.

wonderment
being surprised
fuddle
consternation

Tom looked in consternation at the stain on his shirt. - Tom gömleğindeki lekeye şaşkınlık içinde baktı.

gape
wonder

She looked around in wonder. - O şaşkınlıkla etrafına bakındı.

Only a wonder can help us now. - Sadece bir şaşkınlık şimdi bize yardımcı olabilir.

bewilderment, confusion, astonishment, perplexity, consternation
puzzlement
discomfiture
perplexity
amazement

I looked at her full of amazement and admiration. After a while she hissed Don't stand there gawking! - Şaşkınlık ve hayranlık dolu olarak ona baktım. Bir süre sonra o seslendi Aval aval bakarak orada durma!

Tom watched in amazement. - Tom şaşkınlık içinde izledi.

nonplus
puzzle
muddle

Tom was in a real muddle over his holiday plans. - Tom tatil planları üzerinde gerçek bir şaşkınlık içindeydi.

blankness
bemusement
dismay
stupefaction
dissociation
fluster
amaze

I looked at her full of amazement and admiration. After a while she hissed Don't stand there gawking! - Şaşkınlık ve hayranlık dolu olarak ona baktım. Bir süre sonra o seslendi Aval aval bakarak orada durma!

She looked in amazement. - O şaşkınlık içinde baktı.

discomfit
şaşkın
{s} puzzled

Tom was both puzzled and concerned. - Tom hem şaşkın hem de endişeliydi.

Tom still looks puzzled. - Tom hâlâ şaşkın görünüyor.

şaşkın
{s} bewildered

Tom looked a little bewildered. - Tom biraz şaşkın görünüyordu.

Tom seems bewildered. - Tom şaşkın görünüyor.

şaşkın
{s} confused

Tom had a confused expression on his face. - Tom'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı.

Tom looks very confused. - Tom çok şaşkın görünüyor.

şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir
surprise, surprise, tells extremists
şaşkınlık içinde
in a daze

Tom is still in a daze. - Tom hâlâ şaşkınlık içinde.

When I first got to New York, I was in a daze. - Ben New York'a ilk gittiğimde, bir şaşkınlık içindeydim.

şaşkınlık içinde
at sixes and sevens
şaşkın
stupid
şaşkın
amazed

I was amazed to learn that fewer and fewer young people can write in cursive. - El yazısı kullanabilen genç insanların sayısının gitgide azaldığını şaşkınlıkla öğrendim.

şaşkın
daze

Tom is still in a daze. - Tom hâlâ şaşkınlık içinde.

When I first got to New York, I was in a daze. - Ben New York'a ilk gittiğimde, bir şaşkınlık içindeydim.

şaşkın
daft
şaşkın
aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

şaşkın
rip
şaşkın
astonished

The success of the enterprise astonished everybody. - İşletmenin başarısı herkesi şaşkına çevirdi.

Tom must've been astonished. - Tom şaşkına uğramış olmalı.

şaşkın
bemused
şaşkın
perplexed
şaşkın
gazer
şaşkın
at one's wits end
şaşkın
thunderstruck
şaşkın
at a loss
şaşkın
twisted
şaşkın
dazed

I feel a little dazed. - Biraz şaşkın hissediyorum.

You looked a bit dazed. - Biraz şaşkın görünüyordun.

şaşkın
nonplussed

Tom looks nonplussed. - Tom şaşkın görünüyor.

He looked nonplussed. - O şaşkına dönmüş görünüyordu.

şaşkın
open-eyed
şaşkın
agape
şaşkın
flabbergasted

I was flabbergasted when I found out that Mary used to be called Peter. - Mary'ye Peter denildiğini öğrendiğimde şaşkına döndüm.

My husband was so flabbergasted he dropped his car keys. - Kocam o kadar şaşkına dönmüştü ki araba anahtarlarını düşürdü.

şaşkın
at sea
şaşkın
surprised

Those women were too surprised to speak. - Şu kadınlar konuşamayacak kadar şaşkındılar.

Why are you so surprised? - Neden bu kadar şaşkınsın?

şaşkın
{s} slaphappy
şaşkın
addle headed
şaşkın
openeyed
şaşkın
mystified
şaşkın
all abroad
şaşkın
{s} wondering

Tom and Mary exchanged puzzled looks, wondering what the smell was. - Tom va Mary kokunun ne olduğunu merak ederek şaşkın bakışlarla baktılar.

şaşkın
addle pated
şaşkın
addle brained
şaşkın
{s} addled
şaşkın
weak
şaşkın
bewildered; confused; at a loss as to what to say or do
şaşkın
confused, bewildered, blank; stupid, daft, dense
şaşkın
dizzy

I'm still a little dizzy. - Ben hala biraz şaşkınım.

I'm just a little dizzy. - Ben şu an biraz şaşkınım.

şaşkın
sheepish
şaşkın
happy
şaşkın
at an end
şaşkın
consternated
şaşkın
taken aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

şaşkın
addle-pated
şaşkın
puzzle headed
şaşkın
bepuzzled
şaşkın
stupid, silly
şaşkın
mazed
şaşkın
woozy
şaşkın
open eyed
şaşkın
pixilated
şaşkın
wideeyed
şaşkın
dumbfounded

Tom looks dumbfounded. - Tom şaşkın görünüyor.

I was totally dumbfounded. - Tamamen şaşkınlıktan dilim tutuldu.

şaşkın
blank
şaşkın
wide eyed
şaşkın
{s} gaping
التركية - التركية
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
(Osmanlı Dönemi) MAGBUNİYET
(Osmanlı Dönemi) SEKRE
(Osmanlı Dönemi) PİÇTAB
Şaşkın
(Osmanlı Dönemi) DAL
Şaşkın
(Osmanlı Dönemi) HEMEC
Şaşkın
(Osmanlı Dönemi) BITN
şaşkın
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
şaşkın
Akılsız, sersem, budala
şaşkınlık
المفضلات