ısrar etmek

listen to the pronunciation of ısrar etmek
التركية - الإنجليزية
persist

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

insist
claim
urge
crowd
be urgent about smth
stand on
to insist (on), be insistent (about)
stand upon
stick to it
to insist (on), to persist
stand out for
hang on
support
hold out
(Hukuk) persist, urge
insist upon
persist in

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

press
egg sb on
to insist
ısrar et
persist

The lady persisted in wearing such an old-fashioned shirt. - Bayan böyle eski moda bir gömlek giymekte ısrar etti.

The boy persisted in his opinion. - Çocuk fikrinde ısrar etti.

ısrar et
take into one's mind
ısrar et
take into ones mind
ısrar et
insist

They insisted on my getting the work done by tomorrow. - Onlar yarına kadar işi yaptırmamda ısrar ettiler.

The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost. - Maliyeti ne kadar olursa olsun, milyoner sanat eserini alma konusunda ısrar etti.

ısrar etme
persistence
ısrar et
importune
التركية - التركية
Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
Çok istemek
ısrar etmek
المفضلات