ölümlülük

listen to the pronunciation of ölümlülük
التركية - الإنجليزية
mortality
annihilation

Death is one of two things. Either it is annihilation, and the dead have no consciousness of anything; or, as we are told, it is really a change: a migration of the soul from this place to another. - Ölüm iki şeyden biridir.O ya ölümlülüktür, ve ölüler herhangi bir şeyin bilincinde değildir; ya da bize söylenildiği gibi, gerçekten bir değişikliktir: ruhun bu yerden ötekine göç etmesidir.

mortality; transitoriness
ölüm
death

A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes. - İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur.

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

ölüm
decease
ölüm
passing away
ölüm
died

She still hated him, even after he died. - O ondan hala nefret ediyordu, ölümünden sonra bile.

The news that he died was a shock to me. - Onun ölüm haberi beni şok etti.

ölüm
dying

Get busy living or get busy dying. - Ya hayata tutun ya da ölüme teslim ol.

Dying's nothing. Start instead by living - not only is it harder, but it's longer as well. - Ölüm hiçbir şeydir. Onun yerine yaşayarak başla - sadece daha zor değil fakat aynı zamanda daha uzundur.

ölüm
{i} killing

This is a killing machine. - Bu bir ölüm makinesi.

ölüm
demise
ölüm
{i} tomb
ölüm
capital

Many countries have abolished capital punishment. - Birçok ülke ölüm cezasını kaldırdı.

I will abolish capital punishment. - Ölüm cezasını kaldıracağım.

ölüm
kiss-off
ölüm
(deyim) last breath
ölüm
(deyim) dying breath
ölüm
longed-for rest
ölüm
mortem
ölüm
(Denizbilim,Gıda) mortality

Despite medical advances, ectopic pregnancy remains a significant cause of maternal mortality worldwide. - Tıbbi gelişmelere karşın dış gebelik, dünya çapındaki anne ölümlerinin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir.

Ölüm
exitus
ölüm
quietus
ölüm
fatality

Life has a 100% fatality rate. - Hayat %100 ölüm oranına sahiptir.

ölüm
murder

Sami was convicted of murder and sentenced to death. - Sami cinayetten hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı.

Murder is punishable by death. - Cinayet ölümle cezalandırılabilir.

ölüm
human death
ölüm
doom
ölüm
{i} end

His death marks the end of a chapter in our history. - Onun ölümü tarihimizde bir dönemin bitişini gösterir.

The novel ends with the heroine's death. - Roman bir kahramanın ölümü ile sona erer.

ölüm
death for
ölüm
{i} sleep

Death is often compared to sleep. - Ölüm genellikle uykuyla karşılaştırılır.

The poet compared death to sleep. - Şair ölümü uykuya benzetti.

ölüm
{i} ending
ölüm
{i} last

Tom had a near death experience last summer. - Tom geçen yaz yakın bir ölüm deneyimi yaşadı.

Last year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6,000 people. - Geçen yıl Flipinlerde, depremler ve deprem dalgaları 6000'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu.

ölüm
death of
Ölüm
(Tıp) mors
Ölüm
(Tıp) thanato
Ölüm
(Tıp) obitus
ölüm
{i} exit
ölüm
dissolution
ölüm
{s} obituary

Tom Jackson's obituary said that he was born in Boston. - Tom Jackson'un ölüm ilanı Onun Boston'da doğduğunu söylüyordu.

ölüm
latter end
ölüm
bitter end
ölüm
latter
ölüm
kiss off
ölüm
the reaper
ölüm
rest

Death penalty has been restored in this country. - Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi.

ölüm
passing
ölüm
{s} mortuary
ölüm
parting
ölüm
mort

Death is the door that brings this mortal life that we have lived to an end and opens out to the eternal life to come. - Ölüm, yaşadığımız bu fani hayatın sona ermesi ve ebedi olan ahiret hayatına açılan kapıdır.

We know that all men are mortal. - Tüm insanların ölümlü olduğunu biliyoruz.

ölüm
longed for rest
ölüm
the great divide
ölüm
way of death, manner of dying
ölüm
the grim reaper
ölüm
necro

Necromancers can resurrect the dead. - Ölümçelenler ölüyü diriltebilir.

ölüm
departure
ölüm
deadly

He fell a victim to a deadly disease. - Ölümcül bir hastalığa kurban gitti.

Can you recite the names of the seven deadly sins according to the Christian religion? - Hristiyan dinine göre yedi ölümcül günahın isimlerini ezberden okuyabilir misin?

ölüm
death, end, decease, demise; murder
ölüm
mortal

We know that all men are mortal. - Tüm insanların ölümlü olduğunu biliyoruz.

The people on this earth are all mortals. - Bu dünyadaki insanların hepsi ölümlüdür.

ölüm
fate

Maybe you shouldn't tempt fate. - Belki ölüme meydan okumamalısın.

Death is everyone's fate. - Ölüm herkesin kaderidir.

ölüm
curtain
التركية - التركية
Ölümlü olma durumu, fena
Ölüm
ebedi uyku
Ölüm
(Osmanlı Dönemi) ŞİAR
Ölüm
(Osmanlı Dönemi) LİZAM
Ölüm
vefat
Ölüm
(Osmanlı Dönemi) KAZIYE
Ölüm
(Osmanlı Dönemi) NEYT
Ölüm
memat
Ölüm
emrihak
Ölüm
(Osmanlı Dönemi) GUL
Ölüm
(Hukuk) MEVT
ölüm
Çok büyük sıkıntı, üzüntü
ölüm
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
ölüm
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç. Ölme biçimi. İdam cezası
ölüm
İdam cezası
ölüm
Sona erme, yok olma, ortadan kalkma. Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz
ölüm
irtihal
ölüm
Sona erme, yok olma, ortadan kalkma
ölüm
Ölmesi istenen kimse veya şey için kullanılır
ölüm
Ölme biçimi
ölümlülük
المفضلات