çok miktar

listen to the pronunciation of çok miktar
التركية - الإنجليزية
muckle
load
slathers
slew
slue
mickle
lot

He kicked in a lot of money. - O, çok miktarda para bağışladı.

Australia exports a lot of wool. - Avustralya çok miktarda yün ihraç etmektedir.

large amount

He owed large amounts of money. - O, çok miktarda para borçluydu.

Very small amounts of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa. - Çok küçük miktarda kütle çok miktarda enerjiye dönüştürülebilir ve bunun tersi de mümkündür.

slather
{k} reams of
ream
sight
çok az miktar
atom
çok az miktar
pittance
çok fazla miktar
oodles
çok fazla miktar
superabundance
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) HEVŞ
çok miktar
المفضلات