çizme

listen to the pronunciation of çizme
التركية - الإنجليزية
drawing

Tom is excellent at drawing. - Tom resim çizmede mükemmeldir.

Tom is incredibly bad at drawing. - Tom resim çizmede inanılmaz derecede kötüydü.

boot

Tom took off his boots. - Tom çizmesini çıkardı.

These boots are from Australia. - Bu çizmeler Avustralya'dan.

buskin
wellingtons
boot, top boot
top boot
cancellation
draught
design
(Askeri,Teknik) plotting
marking
scratch

Be careful not to scratch the furniture. - Mobilyayı çizmemek için dikkatli olun.

(Askeri) draft
delineate
(Tarım) incision
bootup
chaussure
çizmek
draw

I would like to draw a tree. - Bir ağaç çizmek istiyorum.

Their job is to draw plans. - Onların işi planlar çizmek.

çizmek
scratch
çizme atkısı
bootstrap
çizme bağcığı
bootlace
çizme ile tandıra girmek
to be unmannerly
çizme çekeceği
bootjack
çizmek
cross out
çizmek
crossout
çizmek
{f} picture

Tom likes painting pictures. - Tom resim çizmekten hoşlanır.

The boy enjoyed painting a picture. - Çocuk bir resim çizmekten zevk aldı.

çizmek
cross
cetvelle çizme
ruling
kalemle çizme
pencilling
çiz
cross out

Cross out the incorrect words. - Yanlış kelimeleri çiziniz.

Cross out all the wrong answers. - Tüm yanlış cevapların üstünü çiz.

çiz
{f} draw

There were some guests waiting in the drawing room. - Çizim odasında bekleyen bazı misafirler vardı.

Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old. - 91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti.

çizmek
describe
çizmek
{f} construct
lastik çizme
gumboot
lastik çizme
wellington boot
lastik çizme
wellington
çizmek
cancel
çizmek
graph
çizmek
scuff
çizmek
scratch out
çiz
{f} drawn

Mary could not turn away from the picture of Sleeping Beauty that Tom had drawn. - Mary Tom'un çizdiği Uyuyan Güzel resmine bakmaktan kendini alamadı.

Tom entered the room with his gun drawn. - Silahını çizilmiş Tom odaya girdi.

çiz
{f} lined
çiz
{f} plotted
çiz
plot

I think they're plotting something. - Sanırım onlar bir şey çiziyorlar.

çiz
{f} drawing

Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old. - 91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti.

She is drawing a picture. - O, bir resim çiziyor.

çizmek
design
çizmek
expunge
çizmek
pencil
çizmeler
boots
altını çizme
underline
dize kadar gelen çizme
knee boot
etrafını çizme
circumscription
harita çizme
survey
iletki ile çizme
protraction
küçük çizme
bootee
lastik çizme
wellington boot, wellington
lastik çizme
wellingtons
lastik çizme
Wellington boots
lastik çizme
gumboots
sınır çizme
(Askeri) delimitation
tablo çizme
table drawing
uzun çizme
hessian boot
uzun çizme
calf-length
uzun çizme
hessian boots
uzun çizme
thigh boot
uzun çizme
top boots
yan çizme
sidestep
çizmek
to scratch, scarify
çizmek
to draw (a line)
çizmek
plow
çizmek
mark up
çizmek
write off
çizmek
{f} depict
çizmek
groove
çizmek
rule
çizmek
limn
çizmek
to cross out, strike out, scratch out, cancel
çizmek
mark
çizmek
line
çizmek
{f} plough
çizmek
{f} score
çizmek
{f} scar
çizmek
set
çizmek
trace
çizmek
to draw, sketch
çizmek
plot , draw
çizmek
(Nükleer Bilimler) plot
çizmek
to draw; to picture; to describe; to cross out, to cancel, to strike off; to scratch
التركية - التركية
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı: "Bedevi kadınları altı iri çivili bir tür yarım çizme giyiyorlar."- R. H. Karay. Çizmek işi
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
Çizmek işi
galçın
muse
ÇİZ
(Osmanlı Dönemi) f. Şey. Nesne
çizmek
Çizgi hâlinde berelemek
çizmek
Çizgi çekmek
çizmek
Resmini yapmak, resmetmek: "Ben sizi yazar olarak değil, insan olarak çizmek istiyorum."- H. E. Adıvar. Çizgiler hâlinde belirtmek, desenini yapmak: "Bir gün yine onlara görünmeden krokiler çiziyordum."- B. R. Eyuboğlu. Çizgi hâlinde berelemek
çizmek
Resmini yapmak, resmetmek
çizmek
Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek
çizmek
Çizgiler hâlinde belirtmek, desenini yapmak
çizme
المفضلات