çıkrık

listen to the pronunciation of çıkrık
التركية - الإنجليزية
sweep
spinning wheel

I don't know how to operate a spinning wheel. - Çıkrık nasıl kullanılır bilmiyorum.

winder
winding wheel
sheave
sheave, pulley wheel
spinning wheel; winding wheel; pulley
windlass
crank
reel
(Tekstil) spinning wheeel
(Tekstil) hank winder
jenny
çıkrık makinesi
spinning jenny
çıkrık makinesi
mule jenny
eksen. çark veya çıkrık ortasındaki mihver
axis. axis in the middle of the wheel or windlass
التركية - التركية
iplik eğirmek için kullanılan bir alet
İplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
Doğal ya da yapay liflerden iplik eğirmek için kullanılan bir araç
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Bahçe kapısı
Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir
الإنجليزية - التركية
(fizik) Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
çıkrık
المفضلات