: lacking confidence in others; distrustful

listen to the pronunciation of : lacking confidence in others; distrustful
الإنجليزية - التركية

تعريف : lacking confidence in others; distrustful في الإنجليزية التركية القاموس.

diffident
{s} çekingen

Tom böylesine çekingen bir adam. O oldukça kendine güvensiz gibi görünüyor. - Tom is such a diffident man. He seems to have quite low self-esteem.

diffident
{s} kendine güveni olmayan
diffident
özgüvensiz
diffident
{s} çekingen, utangaç, sıkılgan
diffident
mahcup
diffident
{s} utangaç
diffident
{s} pısırık
الإنجليزية - الإنجليزية
diffident
: lacking confidence in others; distrustful
المفضلات