apperceptive

listen to the pronunciation of apperceptive
İngilizce - Türkçe

apperceptive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perceptive
idrak kabilinden
perceptive
çok akıllıca
perceptive
ferasetli
perceptive
sezgileri kuvvetli
perceptive
(Tıp) perseptif
perceptive
idrakli
perceptive
kavrayışlı
perceptive
anlama kabiliyeti olan
perceptive
zeki
perceptive
1. Özellikle açıkça belli olmayan şeyleri çabuk görme ya da anlama kabiliyeti olan veya gösteren2. Duyma, algılama ve anlamayla alâkalı olan
perceptive, consciously perceptive
Bilinçli algısal algısal
perceptive
{s} çok akıllıca, zekice
perceptive
(Tıp) Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili
perceptive
(Tıp) Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren
perceptive
anlayış

Sen çok anlayışlı bir adamsın. - You're a very perceptive person.

İngilizce - İngilizce
{s} perceptive, consciously perceptive
able to relate new percepts to past experience
perceptive
apperceptive agnosia
A condition in which the eye forms a good image, but the mind cannot recognize distinct shapes etc
apperceptive

  Heceleme

  ap·per·cep·tive

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ -'sep-sh&n ] (noun.) 1753. French aperception, from apercevoir, from Middle French aperceivre, from a- + perceivre to perceive.

  Günün kelimesi

  scree